Buku Sekolah Elektronik (BSE)

Buku Sekolah Elektronik yang didapatkan dari kemendiknas ini, dipergunakan sebagai acuan tambahan terhadap buku paket yang kita pakai di Al Azhar Kelapa Gading Surabaya.

 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
BSE Kelas 1 BSE Kelas 2 BSE Kelas 3
Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6
BSE Kelas 4 BSE Kelas 5 BSE Kelas 6
Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9
BSE Kelas 7 BSE Kelas 8 BSE Kelas 9