Perpustakaan

Perpustakaan Al Azhar Kelapa Gading Surabaya telah disiapkan untuk anak didik kami dalam menambah pengetahuannya melalui membaca. Buku-buku dalam perpustakaan ini telah melalui seleksi yang sangat ketat oleh team kami. Kami percaya, dengan memberikan tempat bacaan yang baik dapat meningkatkan kualitas anak didik kami.

Written by

Al Azhar Kelapa Gading Surabaya (AKGS), selalu mengedepankan pendidikan berwawsan masa depan yang diselenggarakan secara profesional dengan mengintegrasikan IMTAQ dan IPTEK dalam mempersiapkan cendikiawan muslim.